Informační věda

Dataviz #3: Komentář k analýze diskursu

Po našem posledním válčení s mediální analýzou diskursu se vrháme na vzájemné hodnocení. Můj parťák je tentokrát Richard #Kabilka. Oba dva jsme analyzovali tentýž článek (viz předchozí příspěvek). Líbí se mi forma, kterou Richard zvolil. Namísto nudné a přesně u rčené struktury zvolil formu komentáře. Jednotlivé části analýzy komentuje a vysvětluje. Dalším plusem pro mne je, že autor věty z článku pouze nepřepisuje, ale obsah zprávy sumarizuje. Líbí se mi také postřeh, že tato zpráva je spíše abstraktem „Dienstbierovy zprávy“, o […]

Vizualizace dat

Dataviz #2: Imigranti v ČR (CB)

V tomto příspěvku najdete opět a jak jinak, než grafy. Vycházela jsem ze stejných dat jako v prvním úkolu ovšem tentokrát jsem se pokusila vytvořit grafy na pc. První graf znázorňuje nárůst imigrantů v ČR mezi lety 2004 a 2014. je zde jasně vidět, že od roku 2008 se toto číslo nijak výrazně nezměnilo. Protože výše uvedený graf nám pouze říká, že od roku 2008 je příliv nových imigrantů minimální, rozhodla jsem se na to podívat z jiného úhlu pohledu. […]