Vizualizace dat

Dataviz #2: Imigranti v ČR (CB)

V tomto příspěvku najdete opět a jak jinak, než grafy. Vycházela jsem ze stejných dat jako v prvním úkolu ovšem tentokrát jsem se pokusila vytvořit grafy na pc. První graf znázorňuje nárůst imigrantů v ČR mezi lety 2004 a 2014. je zde jasně vidět, že od roku 2008 se toto číslo nijak výrazně nezměnilo. Protože výše uvedený graf nám pouze říká, že od roku 2008 je příliv nových imigrantů minimální, rozhodla jsem se na to podívat z jiného úhlu pohledu. […]

Vizualizace dat

Dataviz #3: Špatný graf

Grafy jsou skvělým prostředkem, jak podat spoustu informací jednoduše a pochopitelně. Ovšem i graf může být zavádějící a to v případě, pokud se jeho tvůrce dopustí nepozornosti nebo chyby. U tohoto grafu se autor snažil o kreativitu, která však byla spíše na škodu. Osa y není vidět a navíc ani není označena hodnotami, ke kterým bychom mohli obrazce vztahovat. zdroj Další chybou, které se může autor dopustit, je fakt, že osa y nezačíná v 0. Rozdíl mezi hodnotami se pak […]

Vizualizace dat

Dataviz #1: Imigranti v ČR

Podle údajů o počtu imigrantů v České republice v letech 2004 – 2014 jsem vypracovala graf, který znázorňuje proporcionální rozložení všech národností. Mým cílem bylo zobrazit, jakým podílem je zastoupena která národnost a vzájemně je porovnat.A to při zachování co největší jednoduchosti a srozumitelnosti. Zdroj: https://goo.gl/6qZKAW