Podle údajů o počtu imigrantů v České republice v letech 2004 – 2014 jsem vypracovala graf, který znázorňuje proporcionální rozložení všech národností. Mým cílem bylo zobrazit, jakým podílem je zastoupena která národnost a vzájemně je porovnat.A to při zachování co největší jednoduchosti a srozumitelnosti.

20151018_181702

Zdroj: https://goo.gl/6qZKAW

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *