Informační věda

Dataviz #3: Komentář k analýze diskursu

Po našem posledním válčení s mediální analýzou diskursu se vrháme na vzájemné hodnocení. Můj parťák je tentokrát Richard #Kabilka. Oba dva jsme analyzovali tentýž článek (viz předchozí příspěvek). Líbí se mi forma, kterou Richard zvolil. Namísto nudné a přesně u rčené struktury zvolil formu komentáře. Jednotlivé části analýzy komentuje a vysvětluje. Dalším plusem pro mne je, že autor věty z článku pouze nepřepisuje, ale obsah zprávy sumarizuje. Líbí se mi také postřeh, že tato zpráva je spíše abstraktem „Dienstbierovy zprávy“, o […]

Vizualizace dat

Dataviz #2: Imigranti v ČR (CB)

V tomto příspěvku najdete opět a jak jinak, než grafy. Vycházela jsem ze stejných dat jako v prvním úkolu ovšem tentokrát jsem se pokusila vytvořit grafy na pc. První graf znázorňuje nárůst imigrantů v ČR mezi lety 2004 a 2014. je zde jasně vidět, že od roku 2008 se toto číslo nijak výrazně nezměnilo. Protože výše uvedený graf nám pouze říká, že od roku 2008 je příliv nových imigrantů minimální, rozhodla jsem se na to podívat z jiného úhlu pohledu. […]

Vizualizace dat

Dataviz #3: Špatný graf

Grafy jsou skvělým prostředkem, jak podat spoustu informací jednoduše a pochopitelně. Ovšem i graf může být zavádějící a to v případě, pokud se jeho tvůrce dopustí nepozornosti nebo chyby. U tohoto grafu se autor snažil o kreativitu, která však byla spíše na škodu. Osa y není vidět a navíc ani není označena hodnotami, ke kterým bychom mohli obrazce vztahovat. zdroj Další chybou, které se může autor dopustit, je fakt, že osa y nezačíná v 0. Rozdíl mezi hodnotami se pak […]

Informační věda

Srovmed #2: Kritická analýza diskurzu: Ghett v Česku přibývá

Kritická analýza diskurzu Vyloučených lokalit přibývá. Nejvíc lidí žije v ghettech na severu Čech. – idnes.cz, 18.10.2015 Třetina lidí, kteří v Česku žijí v ghettech, je v Ústeckém kraji. V tamních chudinských domech, ulicích a čtvrtích bydlí 36 až 38,5 tisíce lidí. V regionu je celkem 89 takzvaných vyloučených lokalit. To je 15 procent všech těchto míst v ČR, uvádí zpráva ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera z ČSSD. „Ústecký kraj se vymyká zbytku republiky. Problém je zde nejvýraznější,“ uvádí […]

Vizualizace dat

Dataviz #1: Imigranti v ČR

Podle údajů o počtu imigrantů v České republice v letech 2004 – 2014 jsem vypracovala graf, který znázorňuje proporcionální rozložení všech národností. Mým cílem bylo zobrazit, jakým podílem je zastoupena která národnost a vzájemně je porovnat.A to při zachování co největší jednoduchosti a srozumitelnosti. Zdroj: https://goo.gl/6qZKAW

Informační věda

Srovmed #1: Confirmation Bias: what does it mean?

Confirmation bias je jedním z takzvaných kognitivních biasů. Kognitivní biasy způsobují nelogické myšlení, kterého si nejsme vědomi. Toto myšlení vzniká díky myšlenkovým zkratkám a dalším původcům. Určitě jste už slyšeli o tom, že první dojem dělá vše a velice těžko se mění. Stejně je to i s confirmation bias. První věc, kterou se o někom dozvíme, formuje to, co si o něm budeme nadále myslet. Stejně je to i s fakty. Pokud jsme si na něco udělali názor a bezmezně […]