Kritická analýza diskurzu

Vyloučených lokalit přibývá. Nejvíc lidí žije v ghettech na severu Čech. – idnes.cz, 18.10.2015

Třetina lidí, kteří v Česku žijí v ghettech, je v Ústeckém kraji. V tamních chudinských domech, ulicích a čtvrtích bydlí 36 až 38,5 tisíce lidí. V regionu je celkem 89 takzvaných vyloučených lokalit. To je 15 procent všech těchto míst v ČR, uvádí zpráva ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera z ČSSD.

„Ústecký kraj se vymyká zbytku republiky. Problém je zde nejvýraznější,“ uvádí zpráva. Zatímco podle ní sociální vyloučení v Česku přestává mít městský charakter, v Ústeckém kraji to tak úplně neplatí. Ghett sice nepřibylo tolik jako jinde, ale výrazně se zvýšil počet jejich obyvatel.

V roce 2006 výzkumníci napočítali v kraji 63 vyloučených lokalit, loni o 26 víc. Ghetta jsou větší, bývají to celá městská sídliště. Mezi šesti městy s největšími problematickými místy jsou z Ústeckého kraje čtyři. Autoři jmenovali sídliště či čtvrti Chanov, Janov, Předlice a Mojžíř. Zatímco v Česku ve vyloučené lokalitě žije v průměru 188 lidí, v Ústeckém kraji je to 471.

Podle Dienstbierovy zprávy by proto bylo nutné do oblasti zacílit nejen víc peněz na různá opatření, ale kroky by se měly také lépe koordinovat. Vládní agentura pro sociální začleňování spolupracuje nyní s osmi obcemi z kraje.

Ghetta způsobují problémy i pro svá sousedství

Zpráva poukazuje také na to, že problematické bývá sousedství ghett s ostatní zástavbou. Napětí tam roste. Lokality se pak často stávají terčem extremistů, uvedli autoři. Dodali, že vlna protiromských akcí teď skončila a místo Romů se tématem stali migranti.

Zpráva shrnuje návrhy opatření a podněty měst a obcí. Podle dokumentu by bylo potřeba vybudovat síť levnějších bytů pro lidi s nízkými výdělky a pro ty, kteří jsou odkázáni na dávky. Většina z nich totiž na běžný byt kvůli tříměsíční kauci nedosáhne. Města navrhují, aby na kauci úřad práce potřebným poskytl mimořádnou dávku jako dlouhodobou bezúročnou půjčku.

Do budoucna by měl problém řešit systém sociálního bydlení. Radnice chtějí také podporu na vykoupení a bourání vybydlených objektů. Ministerstvo pro místní rozvoj chystá dotace.

Města a obce si stěžují také na to, že sociální pracovníci do některých ubytoven nemohou, protože je tam majitelé nepustí. Žádají proto změnu zákona. Radnice požadují i větší dotace na kamerové systémy a svou místní policii. Chtěly by také posílit možnosti kontroly využití dávek.

Ghett přibývá celkově, zprávu projedná vláda

Veřejně prospěšné práce podle zprávy bývají někdy jedinou možností uplatnění lidí z ghett, měla by se proto prodloužit doba poskytování příspěvku na ně a mělo by být možné je využít i opakovaně. Zvýhodnit by se mělo také sociální podnikání. Nutné je upravit možnosti oddlužení.

Obecně v Česku podle aktuální zprávy ghett i jejich obyvatel přibývá. Zatímco v roce 2006 byly takových míst tři stovky a žilo v nich na 80 tisíc lidí, nyní jich je přes šest stovek a mají až 115 tisíc obyvatel.

Materiál vychází z analýzy vyloučených lokalit, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo práce. Ministři ji projednají v pondělí na výjezdním zasedání v Ústeckém kraji, kde se mimo jiné budou zaobírat i prolomením těžebních limitů. Před tím vládu varují odborníci (více o otevřeném dopise zde).

Co

1. Titulek: Vyloučených lokalit přibývá. (V1) Nejvíc lidí žije v ghettech na severu Čech (V2).

2. Perex: Třetina lidí z ghett žije v Ústeckém kraji. (V3) V těchto ghettech bydlí 36 – 38,5 tisíce lidí. (V4) V regionu je celkem 89 „vyloučených lokalit”. (V5) Těchto 89 lokalit dělá 15 % z celkového počtu ghett v ČR. (V6) Uvádí to zpráva ministra pro lidská práva. (V7)

3. Události: Zpráva ministra pro lidská práva. (V6, V8, V16, V19, V22, V23) Město navrhuje půjčit lidem bezúročně částku na tříměsíční kauci na byt. (V25) Radnice chtějí bourat vybydlené objekty (V27), ministerstvo pro místí rozvoj chystá dotace. (V28) Města a obce žádají změnu zákona. (V30) Radnice požadují dotace (V31) a chtějí posílit množství využití dávek. (V32) Ministři zprávu projednají v pondělí na výjezdním zasedání. (V40)

Co je ústředním tématem celého příběhu? – Údaje ze zprávy ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Zvyšující se počet obyvatel v ghettech. Kritická situace v Ústeckém kraji.

4. Titulek, úvodní odstavec a příběh:

  • V jakém vztahu jsou titulek a perex? – Titulek zmiňuje, že ghett v ČR přibývá, ovšem tuto informaci se již v perexu nedozvíme. Nejsou nám předložena čísla, která by toto tvrzení potvrdila. V titulku se navíc nedozvíme ani stěžejní informaci a to tu, že všechny informace jsou získány ze zprávy inistra pro lidská práva.
  • Které události úvodního odstavce jsou zahrnuty do titulku a které opomenuty? – Věta „Těchto 89 lokalit dělá 15 % z celkového počtu ghett v ČR” (V6) potvrzuje tvrzení z titulku „Nejvíc lidí žije v ghettech na severu Čech.” (V2)
  • Reprezentuje titulek věrohodně celou zprávu? – Ne, protože v článku není řečeno, že přibývá ghett, nýbrž jejich obyvatel. Navíc opomíná uvést zdroj informací – zprávu.
  • V jakém vztahu je úvodní odstavec k celému příběhu? – Úvodní odstavec sumarizuje zásadní body zprávy, která je pak v textu dále rozvinuta. Perex nastoluje problém a v textu jsou pak navrhována možná řešení.
  • Reprezentuje titulek věrohodně celou zprávu? – Opět titulek zmiňuje, že přibývá ghett, což není dále ve zprávě rozvito. Chybí uvedený zdroj informací.

Kdo

5. Atributy příběhu: Je původnost zprávy někomu připsána? – Ano, zprávě ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera.

6. Atributy zdrojů: Jsou v hlavním textu uváděny zdroje informací? – Ano, stále jeden a tentýž. Jakými slovesy je atribuce výroků (verba dicendi)? – uvádí, podle zprávy, poukazuje, shrnuje. Kdo je citován přímo a kdo nepřímo? – Nepřímo je citována zpráva a pak také radnice a města. Přímo je citována také zpráva.

7. Aktéři zpráv: Kteří aktéři jsou ve zprávě zmiňování? – zpráva Dienstbiera (V6, V8, V16, V19, V22, V23), výzkumníci (V11), radnice (V27, V31), města (V25, V29), obce (V17, V29), ministerstvo pro místí rozvoj (V28), sociální pracovníci (V29), extrémisté (V20). Lidé jakého druhu jsou ve zprávě zmiňování? – Lidé z ghett jsou zmiňováni v rámci zprávy a státní zástupci pak jako aktéři.

Kde

8. Místa: Jaká vyjádření jsou užita pro určení místa? – v Česku (V37), v ghettech (V2, V3), v Ústeckém kraji (V3, V9 V15, V40), v regionu (V5), z ghett (V34), na zasedání (V40)

9. Struktura umístění: Na jakých místech se příběh odehrává? – v Ústeckém kraji. Zůstává děj příběhu na jednom místě? – Víceméně ano. Je jasné, co se děje a v jakých místech? – Ano,

Kdy

10. Čas: Jaké výrazy jsou využity pro vyjádření času? – v roce 2006 (V11, V38), nyní (V17, V38), do budoucna (V26), v pondělí (V40)

11. Časová struktura: Jaká je časová struktura příběhu? – Zpráva ministra pro lidská práva uvádí, že třetina lidí z ghett žije v Ústeckém kraji, což dělá 36 – 38,5 tisíce lidí a že ze všech ghett v ČR jich je 15 % v Ústeckém kraji, což představuje 89 lokalit. (0) Zpráva uvádí, že v Ústeckém kraji je problém nejvýraznější. (0) Dienstbierova zpráva navrhuje více peněz pro tuto lokalitu a také lepší koordinaci. (0) Zpráva poukazuje na problematické sousedství s jinými domy a uvádí, že lokality jsou často terčem extrémistů. (0) Město navrhuje půjčit lidem bezúročně částku na tříměsíční kauci na byt. (+1) Radnice chtějí bourat vybydlené objekty, ministerstvo pro místí rozvoj chystá dotace. (+1) Města si stěžují, že sociální pracovníci nejsou mnohdy do ghetta vpuštěni majitelem. (+1) Města a obce žádají změnu zákona. (+1) Radnice požadují dotace a chtějí posílit množství využití dávek. (+1) Ministři zprávu projednají v pondělí na výjezdním zasedání. (+1). Mění specifikace času výskuty událostí dříve vyvinutou strukturu události? – Ne. Zpráva má přirozený spád, kdy reprodukuje výsledky zprávy a informuje o plánovaných opatřeních.

12. Pozadí události: Je poskytnuto nějaké pozadí příběhu? – Není. Maximálně jsou zmíněna čísla z předchozích let, ale stále jde o údaj z popisované zprávy.

13. Komentář: Obsahuje příběh komentář událostí? – Ne

Událost a struktura diskurzu

Článek nepojednává o konkrétní události, ale rozebírá řešení jednoho problému. Jako zdroj zde slouží již zmíněná zpráva, která je do článku shrnuta několik základními tvrzeními společně s avizovaným jednání múřadů do budousna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *